Gegevens van de maatschappij

  • Maatschappelijke benaming: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), Naamloze Vennootschap van publiek recht
  • Maatschappelijke zetel: Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel
  • Telefoon: 02 / 528 28 28
  • Ondernemingsnummer: BTW BE 0203.430.576, RPR Brussel
  • E-mailadres: fanshop@trainworld.be

 

Uiteraard hopen we dat onze klanten 100% tevreden zijn. Niettemin kunt u, indien u een klacht heeft, contact met ons opnemen via hierboven genoemde contactgegevens. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.  

U kunt ook gebruik maken van een speciaal platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting. Als u gebruik maakt van het platform van de Europese Commissie, zal u een e-mailadres van NMBS gevraagd worden. Gelieve het volgende adres in te vullen: odr@belgiantrain.be. Houd er rekening mee dat dit adres uitsluitend is voorbehouden voor het gebruik van dit platform. Elk ander verzoek dat naar dit e-mailadres wordt gestuurd, zal niet behandeld worden.