Garantie

Wij besteden de grootste aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Indien een product echter niet conform is, beschikt u over een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering. Bewaar daarom elk bewijs van levering (bv. afleveringsbon, traceergeschiedenis van de vervoerder, enz.) waarmee u de datum kunt aantonen waarop de garantie van 2 jaar is ingegaan.

Elk gebrek aan conformiteit dat op het ogenblik van de levering bestaat, moet ons binnen de 2 maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

Indien het gebrek te wijten is aan onverstandig gebruik van het artikel, een ongeval, een uitwendige oorzaak (bv. brand, waterschade,…) een gebrekkig onderhoud of normale slijtage, of wanneer de schade is verergerd doordat u het artikel bent blijven gebruiken nadat de schade werd vastgesteld, dan geldt de garantie niet. Evenmin kan er garantie verleend worden voor gebreken aan het goed veroorzaakt door wijziging van het goed door uzelf of een derde.

De garantie houdt in dat wij het artikel vervangen of herstellen, zonder kosten voor u. Indien evenwel de herstelling of vervanging onmogelijk is, buitenproportioneel is, of wanneer deze aan u ernstige overlast zou berokkenen, dan staan wij u op uw verzoek een passende prijsvermindering toe.